Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

011/380-68-63

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

OPTIKA

Optička prizma - jednakostranična

#O3-2

Optička prizma – jednakostranična
3 x 60° – 25 mm

Spektroskop po Kirhof-Bunzenu sa prizmom

#O10

Spektroskop jepo Kirchhoff – Bunzenu se koristi za kvalitativnu analizu i merenje emisije i spektra apsorpcije.
Može se kalibrisati lako, obe cevi za posmatranje kao i očna cev je pokretna.
Pribor uključuje skalu za osvetljenje, skalu za talasnu dužinu, prizmu i lampu.
Specifikacije :

Cev za posmatranje: pokretna, sa elementom za fiksiranje okuplara
Objektiv: 18 mm / 160 mm,
Prorez cevi: fiksni sa promenljivim otvorom objektiva: 18 mm / 160 mm
Skala: fiksna sa skalom od 200 podeoka na okularu: 18 mm / 90 mm
Flint prizma: 60 ° , dužina baze 20 mm, visina 30 mm, ugao disperzije C-F = 2°

Uređaj za određivanje ugla divergencije laserskog snopa

#O11

Optički demonstracioni set sa magnetnom tablom - Kvant

#OK1-1

Set sadrži 14 optičkih elemenata koji omogućuju izvođenje preko 40 različitih eksperimenata i 6 magnetnih podloga sa primerima:
A – model ljudskog oka
B – foto kamera
C – Galilejev teleskop
D – Keplerov teleskop
E – Efekat sferne aberacije sočiva i njegova korekcija
F – podloga za demonstraciju refrakcije i refleksije
Donje strane optičkih elemenata poseduju magnetnu podlogu kako bi se mogli koristiti na magnetnoj tabli
Set je veoma lak za postavljanje i mobilan
Set za demonstraciju osnovnih principa geometrijske optike. Omogućena vizuelizacija efekata kao što su: prolaz svetlosti kroz sočiva, kroz optičku prizmu, refleksija o razna ogledala, refrakcija svetlosti

Napomena:
Laserska kutija sa crvenim laserima se posebno poručuje. Nije sastavni deo ovog kompleta.

Optički demonstracioni set Plus sa magnetnom tablom

#OK2-1

Uz pomoć ovog seta se demonstrira eksploatacija optičkih elemenata u brojnim tehničkim primenama: konkavna sočiva, plan-konkavna sočiva, konveksna i plan-konveksna sočiva, ekvilateralne prizme, prizme desnog ugla, ogledala, razdvajaèi zraka, periskop.. Veoma interesantni eksperimenti koristeći “vazdušna” sočiva ilustruju kako to optički elementi mogu biti pozitivni ili negativni zavisno od indeksa prelamanja Set sadrži magnetnu tablu i dodatnih 15 optičkih elemenata za analizu nešto složenijih pojava u oblasti geometrijske optike (na primer, vizuelna demonstracija odnosa između indeksa prelamanja i “pozitivnih” i “negativnih” optičkih elemenata)

Optički demonstracioni set Plus bez magnetne table

#OK2-2

Uz pomoć ovog seta se demonstrira eksploatacija optičkih elemenata u brojnim tehničkim primenama: konkavna sočiva, plan-konkavna sočiva, konveksna i plan-konveksna sočiva, ekvilateralne prizme, prizme desnog ugla, ogledala, razdvajaèi zraka, periskop.. Veoma interesantni eksperimenti koristeći “vazdušna” sočiva ilustruju kako to optički elementi mogu biti pozitivni ili negativni zavisno od indeksa prelamanja Set sadrži dodatnih 15 optičkih elemenata za analizu nešto složenijih pojava u oblasti geometrijske optike (na primer, vizuelna demonstracija odnosa između indeksa prelamanja i “pozitivnih” i “negativnih” optičkih elemenata)

Laserska kutija sa crvenim laserima - Kvant

#OK4

Elektronska laserska kutija poseduje pet nezavisnih laserskih modula koji proizvode pet paralelnih linija koje su kolimisane pomoću cilindričnih sočiva kako bi bile visoko vidljive.
Elektronska laserska kutija ima iste osobine kao standardna laserska kutija, ali ima elektronsku kontrolu zatamnivanja. Ovaj proizvod je namenjen korišćenju uz optički demonstracioni set i optički demonstracioni set plus.
Laserska kutija je veoma efektna, jer omogućava vizuelizaciju optičke putanje i veoma efikasno demonstrira prolazak svetlosnog zraka kroz kombinaciju optičkih elemenata. 
U setu se nalaze: nosač baterija (2×1.5V, AA veličina) i napajanje.

Pomoću ON/OFF prekidača, moguće je aktivirati sledeće modove na laserskoj kutiji:

– 5 zrakova (1,2,3,4,5)
– 3 zraka (1,3,5)
– 3 zraka (2,3,4)
– 1 zrak (3)

Specifikacija:
Tip lasera: Diodni
Talasna dužina 635 nm
Izlazna snaga/klasa lasera: Pmax<1mW / klasa II
Rastojanje između zrakova: 18 mm
Dimenzije 112x63x32 nm
Napajanje: 3V DC/ 300 mA

Laserska kutija Duo sa napajanjem - Kvant

#OK4-1

Laserska kutija DUO sa napajanjem, 5 zraka, 1 ZELENI i 5 CRVENIH, podešavanje i izbor zrakova, električni zastor..

Laserska kutija plus, zelena sa napajanjem - Kvant

#OK4-2

Laserska kutija plus ZELENA sa napajanjem, 5 zraka, podešavanje i izbor zrakova, električni zastor..

Didaktički laser (diodni) sa napajanjem (AC/DC 3V) - Kvant

#OK5

Ovaj didaktički laser je idealan za izučavanja osnovnih fenomena iz optike. Njegov oblik i dizajn omogućava jednostavno rukovanje. 

Laser se može koristiti kao zamena za standardne He-Ne lasere. Laser se uključuje pritiskom na prekidač.

U setu se, pored lasera, nalaze stativ i napajanje od 3V. 

  • Tip lasera: Diodni
  • Talasna dužina: 635 nm
  • Izlazna snaga/klasa lasera: Pmax<1mW / klasa II
  • Dimenzije snopa: 4×2 mm
  • Dimenzije: dužina 300 mm (W) x prečnik 35 mm
  • Napajanje: 3V DC/50 mA

Zeleni didaktički laser (diodni) sa napajanjem (AC/DC 3V) - Kvant

#OK5-1

Zeleni didaktički laser (diodni) sa napajanjem (AC-DC 3V).

Laserski optički set LOS-1 - Kvant

#OK6

Skup optičkih i mehaničkih elemenata je dizajniran da omogući posmatranje i lako razumevanje fizičkih principa talasa optike.
Takvim sredstvima uobičajeni način teorijske nastave može biti podignut na viši nivo.
Ovaj set pomaže u demonstraciji principa optičkih talasa, kao što su smetnje, difrakcija, polarizacija svetlosti ili hologramska rekonstrukcija.
Sve komponente sadrže magnetne ploče.
Komplet je upakovan u plastičan kofer, lak je za nošenje, bezbedan za transport i praktično odlaganje.
Ovim setom mogu se lako prikazati sledeći principi:

  • Osnovni optički principi difrakcije svetlosti (prednost upotrebe elemenata difrakcije)
  • Fenomen interferencije koherentne svetlosti, 2 – zraka, kao i skup više zrakova koherencije
  • Rekonstrukcija hologramske slike
  • Ponašanje linearno polarizovane svetlosti

Optički set sa laserom za učenike - Kvant

#OK8

Optički set sa laserom za učenike.
Komplet za praktične vežbe.
Sadrži 11 optičkih modela, laser sa 3 snopa,
5 radnih listova i kutiju za smeštanje svih elemenata.

Kontakt informacije

Copyright © Didatkis 2022 | Designed by: M-83 Izrada Sajtova