Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

011/380-68-63

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ŠKOLSKI SETOVI

Set CORNELSEN – IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE

#SCF27

Set opreme za niz studentskih eksperimenata sa električnim izvorima energije
koji može da se obavlja u okviru lekcije.
Uređaji su posebno jednostavni i jasni i učenici mogu lako rukovati sa njima.
Kao pokazatelj proizvedene električne energije  koristi se visoko osetljiv mikro- motor ,
koj ima obojen disk na svom vratilu da bi se prikazao broj obrtaja i smer okretanja .

Princip električne energije može biti predstavljen sledećim izvorima:
• Zračenje energije – solarne ćelije
• Hemijska energija – galvanske ćelije
• Mehanička energija – indukcijski kalem

​Materijal za 1 radnu grupu.
Većina delova je napravljena od robusne plastike, a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Set CORNELSEN – ELEKTRIČNA KOLA ZA MAGNETNU TABLU

#SCF30

Baza za komponente je na magnetno pričvršćivanje i na vrhu su
odštampani relevantni simboli kola i električne mreže. 
Mogu biti postavljeni horizontalno na klupu ili zakačeni vertikalno na čeličnu tablu.
Električne komponente su montirane unutar otvorene utičnice i nisu vidljive odozgo.
Sve baze u opremljene sa 4mm utičnicom.
Izvor napajanja komponenata je opremljen sa odeljkom za dve AA baterije i 
utičnicom niskog napona za alternativno povezivanje na dodatno napajanje 68534.
Detaljan vodič za 6 eksperimenata :
• Jednostavno kolo sa sijalicom
• Napredno kolo sa prekidačem i sijalicom
• Serijsko/paralelno kolo sa dve sijalice
• Električni provodnici i izolatori
• Logički I kolo
• Logički ILI kolo
 Materijal za 1 radnu grupu.
Većina delova je napravljena od robusne plastike,
a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Set CORNELSEN – SOLARNA ĆELIJA

#SCF28

Set  za osnovne studentske eksperimenate sa solarnim ćelijama
koje mogu da se obavljaju u okviru lekcije
Ementi su dizajnirani da se jednostavno i lako i mogu koristiti.
Nije potrebna dodatna oprema osim dodatnog izvora
svetlosti za osvetljenje solarne ćelije
kada napolju nemam dovoljno sunčeve svetlosi , kao i jednostavni
merni instrument da bi izmerili električne količine.
Između ostalog , sledeći eksperimenti se mogu obavljati :
Napon otvorenog kola i kratkog spoja ,
Serijsko i paralelno kolo ,
Uticaj osvetljenja i ugao osvetljenja,
Pretvaranje solarne energije u mehaničku energiju i svetlosnu energiju ,
Solarna proizvodnja vodonika
Materijal za 1 radnu grupu.
Većina delova je napravljena od robusne plastike,
a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Set CORNELSEN – DYNAMOT

#SCF3

Eksperimentalni komplet omogućava da eksperimenti budu izvedeni koristeći
DynaMot generator na ručno napajanje kog je dizajniraoDr. Heinz Muckenfuß.
DynaMot može da se koristi kao Dc generator ili motor kako bi zamenio baterije ili napajanja
u uvodnim lekcijama elektrike.
Kako učenici mogu sami napraviti struju za većinu eksperimenata osnovni koncept i terminologija,
o električnim kolima, može da se poveže za konkretno znanje o generatorima i struji.
DinaMot omogućava vizuelizaciju svih osnovnih pojmova i zakona , jer je on fizički način doživljavanja fizike
od kojih zavisi potrošnja energije u električnim sistemima
Materijal za 1 radnu grupu.
Detaljne instrukcije za sledeće eksperimente:
• Energetski fluks – protok elektrona
• Merenje protoka elektrona
• Protok energije i struja u paralelnoj vezi
• Energetski protoka i napon
• Protok snage i napona u vezi serijskoj vezi
• Energetska konverzija – toplotna energija
• Energetska konverzija – mehaničke energije
• Energetska konverzija – Hemijska Energija
Većina delova je napravljena od robusne plastike, a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Set CORNELSEN – OSNOVNA ELEKTRIČNA KOLA

#SCF29

Sa ovim kompletom opreme može se na jednostavan način izvesti eksperimenti
 o provodljivosti i električnim kolima.
Dalje eksperimenti omogućavaju da efekti električne struje i
funkcije električne opreme budu ispitani.
Detaljan vodič za 18 eksperimenata :
• Kola
• Kolo sa prekidačem
• Provodnik / neprovodnik
• Električna provodljivost u tečnostima
• Kolo sa prekidačem
• Serijska veza
• Paralelno povezivanje
• Serijsko povezivanje baterija
• Merenje napona
• Merenje struje
• Električna otpornost
• Efekat toplote
• Elektromagnet
• Električno zvono
• Relej – radni kontakt, rezidualni kontakt
• Električni motor
• Generator
 Materijal za 1 radnu grupu.
Većina delova je napravljena od robusne plastike,
a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Set CORNELSEN – TOPLOTA

#SCF1

Eksperimentalni komplet sadrži svu opremu i materijale za osnovne eksperimente
o termodinamici u čvrstim,tečnim i gasovitim telima.
Pored toga što možete jednostavno meriti temperaturu, takođe je mogućeistražiti,
kako se tela ponašaju pri promenama temperature.
Dalje eksperimenti omogućavaju bliže posmatranje emisije, refleksije i apsorpcije
termalne energije, kao i kako se prostire kroz toplotno zračenje, provodljivost i konvekciju.
Utvrđivanje specifične toplote i istraživanje procesa isparavanja, ključanja,
i kondezacije je takođe moguđe istraživati. 
Materijal za 1 radnu grupu.
Detaljne instrukcije za sledeće eksperimente:
•Model termometra
• Merenje temperature
• Grejanje i hlađenje
• Termalno ponašanje tečnosti
• Termalno ponašanje gasova
• Termalno ponašanje čvrstih tela
• Termičko ponašanje tečnosti
• Termičko ponašanje gasova
• Termičko ponašanje čvrstih tela
• Provodljivost toplote u čvrstim telima
• Provodljivost toplote u tečnostima
• Bimetalni Termometar
• Toplotno zračenje
• Odraz toplotnog zračenja
• Apsorpcija toplotnog zračenja
• protok toplote – konvekcija
• mešanje temperatura
• Specifična toplota vode
• Specifična toplota čvrstih materija
• Isparavanja i kondenzacije
• Destilacija
• Isparavanje
• Korišćenje toplotne energije
Većina delova je napravljena od robusne plastike,
a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Set CORNELSEN – PRETVARANJE ENERGIJE

#SCF33

Ovaj školski set sadrži opremu i resurse za izvođenje eksperimenata sa pretvaranjem jednog oblika energije u drugi.

Toplotna, mehanička, svetlosna ili hemijska energija se pretvaraju u električnu energiju i obrnuto ili u bilo kojoj međusobnoj kombinaciji.

Eksperimenti koje je moguće uraditi sa ovim setom su prošireni sa grupom eksperimenata koji prikazuju skladištenje energije.

Potrebno je dodatno napajanje DC 1.5 – 12 V i merač, npr. digitalni multimer sa bargrafom.

Set pokriva sledeće osnovne fizičke zakone:
Majerov zakon održanja energije
Klauzijusov drugi zakon termodinamike

U setu se nalaze:
– Opisi eksperimenata sa radnim listovima
– Priručnik za nastavnike sa predloženim rešenjima

Školski set – ELEKTRICITET, ELEKTRIČNE STRUJE I ELEKTROMAGNETIZAM

#SCF34

Pomoću ovog seta je moguće prezentovati eksperimente iz sledećih oblasti:

Električne struje i električna kola
– Električno kolo
– Provodnici/izolatori
– Provođenje u tečnostima
– Voltaža, amperaža
– Električni otpor
– Omov zakon
– Redna veza
– Paralelna veza
– Obaranje napona otpornikom
– Naponski razdelinik
– Specifična otpornost
– Otpornost i temperatura
– Električno kolo u formi mosta
– Merenje otpornosti
– Električna snaga
– Električni rad
– Kirhohovi zakoni

Elektricitet – toplotna energija
– Konverzija u toplotnu energiju
– Uključivanje lampica
– Provodna i otporna žica
– Osigurač
– Bimetalni prekidač
– Ampermetar pomoću vruće žice

Elektromagnetizam
– Magnetno polje/Erstedov eksperiment
– Elektromagnet
– Rele
– Automatski prekidač
– Električni motor

Napomene:
– U setu se nalazi univerzalna tabla
– Postoje dva posebna seta za nadogradnju na ovaj školski set, a to su:
a. Set za dodatne eksperimente iz oblasti elektromagnetne indukcije i naizmeničnih struja
b. Set za dodatne eksperimente iz Elektrostatike, magnetizma i elektrohemije
– Za uspešnu realizaciju vežbi iz oblasti koje pokriva ovaj set, neophodno je nabaviti izvor za napajanje i univerzalni merni instrument

Set CORNELSEN – FUNDAMENTALNA FIZIKA

#SC1-6

Školski set fundamentalna fizika omogućava izvođenje 96 fundamentalnih eksperimenata iz oblasti mehanike, energije, toplote, akustike, optike i elektriciteta i namenjen je nastavi fizike u osnovnoj školi.
Glavni fokus je na razumevanju fizičkih zakona i preciznom merenju fizičkih veličina.
Pojedinačni elementi seta su tako dizajnirani i koncipirani da imaju više primena i uloga. Eksperimenti se postavljaju i izvode uz pomoć uputstva koje obezbeđuje da se set koristi na pravilan i uspešan način.
Nisu neophodni nikakvi dodatni materijali i oprema.
Svi elementi su izolovani i nalaze se u čvrstom koferu, pa je veoma jednostavno izvoditi eksperimente i van školske učionice ili laboratorije.
Predviđeni eksperimenti:
Mehanika čvrstih tela (17 eksperimenata)
Mehanika fluida (11 eksperimenata)
Mehanika gasova (10 eksperimenata)
Toplota (9 eksperimenata)
Zvuk (5 eksperimenata)
Svetlost (16 eksperimenata)
Magnetizam (8 eksperimenata)
Elektricitet (20 eksperimenata

Set CORNELSEN – ELEKTRIKA

#SCF5

Ovaj set sadrži opremu i materijale potrebne za istraživanjeosnovnih zakona električnih procesa.
U delu magnetizam, mogućnosti uključuju ilustracije svojstva trajnih magneta i
u elektrostatisi su eksperimenti za detekciju električnog naboja i njegovom ponašanju.
Fokus je stavljen na, eksperimene o protoku struje i osnovna električna kola.
Sa dodatnim eksperimentima , ispituju se efekti električne struje i odabrane tehničkie aplikacije.
Eksperimenti sa elektromagnetizmom i elektromagnetne indukcije upotpunjuju spektar mogućih eksperimenata, uključujući tehničkie primere primene .
Materijali u setu  takođe omogućavaju eksperimente na osnova elektrohemije. 
Materijal za jednu grupu učenika
Set sadrži instrukcije za sledeće eksperimente :
 Magnetizam
• Magnetni efekti
• Magnetno polje
• Sile između magneta
• Magnetna indukcija
• Geomagnetizam / Kompas
 Elektrostatika
• Statički elektricitet
• Sila između naelektrisanih tela
• Model electroscopa
• Electroskop
• Polarizacija / indukcija
• Uticaj na electroskop
• Skladištenje punjenja
• Faradejev kavez
• Kondenzator
 Osnove elektrotehnike
• Električna kola
• Provodnik / neprovodnik
• Provoljivost struje u tečnostima
• Napon
• Električna struja
• Električna otpornost
• Omov zakon
• Serijsko povezivanje sijalice sa užarenim vlaknom
• Serijsko povezivanje otpornika
• Paralelno prebacivanje na sijalice sa užarenim vlaknom
• Paralelno povezivanje otpornika
• Primarni otpornik
• Delilac napona
• Otpornost
• Otpor i temperatura
• Termički uticali otpornici
• Most u električnom kolu
• Merenje otpora
• Električna snaga
• Električna rad
 Toplotna energija
• Konverzija u toplotnu energiju
• Svetlsni efekat
• Provodnik i otpornost žice
• Osigurač
• Bi – metalni prekidač
• Ampermetar
Elektromagnetizam
• Magnetno polje provodnika
• Magnetno polje kalema
• Elektromagnet
• Relej
• Samo- prekidač
• Lorenc sila
• Princip elektromotora
• Električni motor
 Elektromagnetna indukcija
• Indukcija
• indukcija u DC
• Samoindukcija
• Princip generatora
• Alternator
• Lencov zakon 
• AC motor
• Transformator
• AC otpornost kalema
• AC otpor kondenzatora
Elektrohemija
• Elektroliza
• Galvanizacija
• Elektrohemijski element
• Elektrohemiski potencijal
Većina delova je napravljena od robusne plastike,
a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Kontakt informacije

Copyright © Didatkis 2022 | Designed by: M-83 Izrada Sajtova