Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

011/380-68-63

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ŠKOLSKI SETOVI

Školski mini set BIOLOGIJA

#BIO2

Učenici mogu da izvedu niz zadataka koristeći opremu iz ovom Mini seta
Veoma važna osnova za uspešne i temeljne biološke lekcije je obavljanje
eksperimenata sa materijalima korisnim za ovu svrhu.
Čak i ako škola nije opremljena sa laboratorijom za posebne nauke ne trebaju da se uzdrže od ove prednosti.

Važni ciljevi učenja:
-Posmatranje uz pomoć lupe
-Posmatranje, diseciranje i pripremanje delova biljaka i životinja
-Pripremanje mikroskopskih slajdova

Sugestije za presovanje lišća i cveća:
• Napravite herbarijum
• Presovanje cveća i drugih delova biljaka sa jednim ili dva kotiledona za poređenje
• Identifikovanje razlika u obliku listova
• Poređenje latica cveća graška i pasulja
• Klasifikovanje latica biljaka po njihovoj veličini
• Poređenje lišća jedne vrste biljke uzete sa različitih lokacija
• Presovanje različitih vrsta trave, žitarica i korenja
• Demonstracija proces progresivnog bojenja lista u presovanom lišću
• Demonstracija različitih stadijuma rasta klica presovanjem klica svakog drugog dana

Uz pomoć ručnog mikrotoma moguće je napraviti veoma take režnjeve kada se disecira biljka ili seče tkivo.

Većina delova je napravljena od robusne plastike, a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Dimenzije kutije : 270 x 210 x 50 mm

Školski set EKOBOX

#EKO

Set Ekobox je prava mala laboratorija koja se koristi za analize uzoraka zemljišta, vazduha i vode, kao i biološka ispitivanja (ispitivanje bioindikatora čistoće životne sredine). 
Kućište kofera je vodootporno, pa je čitav set pogodan za terenske analize i korišćenje u prirodi. Kućište i unutrašnje pregrade seta su napravljene od 100% recikliranog polipropilena. 
Podesivi kaiš za nošenje preko ramena olakšava transport kofera i nošenje u prirodi.

Svi reagensi koji se nalaze u ovom setu su najniže klase opasnosti (klasa opasnosti 0 za vodu) pa se mogu koristiti i kasnije ukloniti bez ikakvih bojazni po bezbednost korisnika ili životne sredine.

U setu se nalazi učenički priručnik sa tekstovima, slikama, korisnim savetima itd.
Priručnik sadrži uputstva za izvođenje 45 različitih eksperimenata.

Set je namenjen učenicima uzrasta od 10 do 16 godina.

Pomoću materijala u setu, moguće je izvršiti sledeća merenja na prikupljenim uzorcima u najmanje 50 ponavljanja:

– određivanje pH vrednosti u opsegu od 3 do 9
– određivanje koncentracije amonijaka u opsegu od 0.05 do 10 mg/l
– određivanje koncentracije nitrita u opsegu od 0.02 do 1 mg/l
– određivanje koncentracije nitrata u opsegu od 10 do 80 mg/l
– određivanje koncentracije fosfata u opsegu 0.5 do 6 mg/l
– određivanje tvrdoće vode 

Pomoću sredstva za ekstrakciju i reagensa koji se nalaze u setu, moguće je izvršiti analizu uzoraka zemljišta (pH vrednost, nitrati, fosfati, amonijak,…). 

Svi elementi seta kao i reagensi mogu se naručiti posebno.

Školski set - SET ZA PRIPREMU I POSMATRANJE PREPARATA

#SCI4

Ovaj set uključuje svu opremu i materijale za naučne eksperimente,
pokrivajući više disciplina kojima učite metode i procedure za posmatranje veoma malih objekata..
Pole niza početnih posmatranja malih objekata lupom, postoje brojni eksperimenti 
koji vam omogućavaju da naučite korak po korak kako se pripremaju mali objekti
pomoću mikroskopa i kako se koristi sam mikroskop.
Materijal za jednu grupu učenika
Set sadrži delove za eksperimente iz sledećih oblasti:
Zapažanja sa lupom
• Pregled biljnih semena
• Pregled mahovine
• Pregled ribljih krljušti
• Pregled  ptičijeg perja
 Zapažanja sa mikroskopom
• Ispitivanje kose
• Ispitivanje ptičijeg perja
• Ispitivanje  krila leptira
• Ispitivanje epitela crnog luka 
• Ispitivanje vakuola 
• Ispitivanje žeže vlasi koprive
• Ispitivanje polena
• Ispitivanje sistema hranljivih linija biljaka
• Ispitivanje memorijskih ćelija krtola krompira 
• ispitivanje kože biljnog lista
• Posmatranje slatkovodnog polipa
• Monitoring unosa hrane jednog slatkovodnog polipa
• Monitoring vodenih buva
• Ispitivanje insekata
• Ispitivanje ribnjaka ili vodotoka
Većina delova je napravljena od robusne plastike,
a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Školski set – MOJE TELO, MOJE ZDRAVLJE

#SCI5

Ovaj set uključuje svu opremu i materijale za naučne eksperimente,
pokrivajući više disciplina kojima učiteo percepciji ukusa i na sastojcima u hrani.
Dodatak eksperimentima o disanju i ukusu su eksperimenti 
koji omogućavaju demonstraciju sastojaka koje jedemo.
Materijal za jednu grupu učenika
Set sadrži delove za eksperimente iz sledećih oblasti:
-Čula i percepcija
•Ćelije ukusa jezika
• Snaga kostiju
• Određivanje respiratornog volumena
• Dokaz sadržaja ugljen-dioksida u sadržaju vazduha koj udišemo i izdišemo
-Ishrana i varenje
• Detekcija skroba u hrani
• Dokaz varenja skroba u ustima
Većina delova je napravljena od robusne plastike,
a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Školski set BILJKE, ŽIVOTINJE, STANIŠTA

#SCI8

Ovaj set uključuje svu opremu i materijale za naučne eksperimente,
pokrivajući više disciplina kojima istražujete uslove života biljaka i mikroskopskih bića.
Više eksperimenata može biti izvedeno da bi se istražio proces i uslovi od kojih prosperitet biljaka i životinja  zavisi. 
Materijal za jednu grupu učenika
Set sadrži delove za eksperimente iz sledećih oblasti:
Struktura i vitalni procesi biljaka
• Ispitivanje cveta
• Studija uzimanja vode preko korena
• Studija transporta vodama  biljci
• Ispitivanje oslobađanja vode u biljkama
• Ispitivanje semena pasulja
• Detekcija skroba u kotiledonima
• Posmatranje klijanje semena pasulja
• Posmatranje dlake korena 
• Ispitivanje uslova klijanja 
 Voda kao staništa
• Odredite kvalitet vode na osnovu zamućenosti , boje i mirisa
• Merenje temperature u različitim dubinama 
• Određivanje vizuelne dubine  vodene sredine
 Zemljište kao stanište
• Ispitivanje tipova zemljišta
• Identifikovati različite komponente zemljišta
• Odrediti sadržaj humusa tla
• Određivanje pH uzoraka zemljišta
• Odrediti sadržaj kreča u uzorcima zemljišta
• Ispitivanje uzoraka zemljišta na žive organizme
Većina delova je napravljena od robusne plastike,
a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Školski set BOTANIKA I ZOOLOGIJA

#SCB1

Namenjen je za nastavu biologije u Osnovnoj i Srednjoj školi
Materijal za 12 radnih grupa, sve eksperimente je jednostavno postaviti!
Ovaj komplet omogućava izvođenje osnovnih fundamentalnih eksperimenata iz oblasti botanike i zoologije, za različite niveo uzrasta.
Ispitivanjem i posmatranjem učenici se upoznaju sa sledećim fenomenima..

Oblast Botanika:
Klijanje semena, rast biljke, korena, stabljike i listova, reakcija biljaka na svetlosne nadražaje i kontakt, namotavanje i penjanje biljaka, razvoj biljaka od cveta do ploda, značaj faktora za rast biljke kao što su zemljište, svetlost, toplota, vazduh, voda, zagađenje vode, fototropizam lišća i stabljike, geotropizam izdanaka i korena,
transpiracija biljaka, asimilacija biljaka..

Oblast Zoologija:
Providni višenamenski kontejner je pogodan za upotrebu kao mali akvarijum ili terarijum za kratkoročno čuvanje i posmatranje sitnih životinja (male ribe, bube, gliste). Posmatranjem malih životinja učenici se upoznaju sa njihovim navikama (pokreti, disanje, ishrana i ponašanje).

Većina delova je napravljena od robusne plastike, a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom.

Školski set BIOBOX

#BIO

-Namenjen je za nastavu biologije u osnovnoj i srednjoj školi.
-Materijal za 15 radnih grupa, sve eksperimente je jednostavno postaviti.
-Pomoću ovog seta moguće je ostvariti puno eksperimenata sa ispitivanjem, seciranjem i      posmatranjem biljaka i životinja.
-15 grupa učenika sa uputstvom na srpskom jeziku.
-Većina delova je napravljena od robusne plastike, a smešteni su u čvrsti plastičan kofer i izolovani su sunđerom

Set sadrži delove za eksperimente iz sledećih oblasti:
*posmatranje lupom, prikupljanje malih organizama
*priprema i presovanje biljnih i životinjskih delova
*proizvodnja i posmatranje mikroskopskih preparacija

Kontakt informacije

Copyright © Didaktis 2022