Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

011/380-68-63

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ŽIVOTINJSKI MODELI

MODEL LOBANJA ŠIMPANZE - ženka

#VP760/1

Težina modela: 0,62 kg
Dimenzije        : 17 x 11,5 x 14 cm

Lobanje primata posebno su pogodne za uporedne studije. Sa detaljnim opisom karakterističnih karakteristika. Šabloni za odlivke su bile originalne lobanje koje pripadaju kolekcijama Univerziteta Johan Volfgang Gete iz Frankfurta na Majni (šimpanza) i Istraživačkog instituta Senkenberg i Prirodnjačkog muzeja u Frankfurtu na Majni (orangutan, gorila). Prirodni odlivak od nelomljive plastike.

MODEL LOBANJA ORANGUTANA

#VP761/1

Težina modela: 0,95 kg
Dimenzije        : 22 x 16 x 18 cm

Lobanje primata posebno su pogodne za uporedne studije. Sa detaljnim opisom karakterističnih karakteristika. Šabloni za odlivke su bile originalne lobanje koje pripadaju kolekcijama Univerziteta Johan Volfgang Gete iz Frankfurta na Majni (šimpanza) i Istraživačkog instituta Senkenberg i Prirodnjačkog muzeja u Frankfurtu na Majni (orangutan, gorila). Prirodni odlivak od nelomljive plastike.

MODEL LOBANJA GORILE

#VP762/1

Težina modela: 1,06 kg
Dimenzije        : 26 x 16,5 x 19,5 cm

Lobanje primata posebno su pogodne za uporedne studije. Sa detaljnim opisom karakterističnih karakteristika. Šabloni za odlivke su bile originalne lobanje koje pripadaju kolekcijama Univerziteta Johan Volfgang Gete iz Frankfurta na Majni (šimpanza) i Istraživačkog instituta Senkenberg i Prirodnjačkog muzeja u Frankfurtu na Majni (orangutan, gorila). Prirodni odlivak od nelomljive plastike.

MODEL LOBANJA ŠARANA

#T30010

Težina modela  : 0,025 kg
Šaran (Ciprinus carpio)
Veličina: 30 – 120 cm
Težina: od 5 do 25 kg
Starost: između 10 i  40 godina

Kompletna i nemontirana glava bez prethodnog bušenja. Idealno za demonstraciju tipične strukture i anatomije kostiju. Male kosti mogu biti labave. Ne uključuje uputstva za izgradnju.

MODEL LOBANJA SOMA

#T30030

Težina modela  : 0,2 kg
Evropski som (Silurus glanis)
Veličina ribe: do 300 cm
Težina ribe: do 60 kg
Starost: između 20 i  80 godina.

Ovaj primerak glave evropskog soma, koji se sastoji od pravih kostiju, pokazuje široka, snažna i oborena usta na spljoštenoj glavi sa mrenama koja je tipična za soma. Prošaran je sa mnogo malih zuba, koji se nalaze na spoljnoj ivici usta.

MODEL SKELET ŠARANA

#T300011

Težina modela: 1,64 kg
Dužina modela: 40 – 50 cm
Širina modela: 10 – 15 cm
Visina modela: 10 – 20 cm

Šaran (Ciprinus carpio)
Veličina: 30 do 120 cm
Težina: 5 do 25 kg
Starost: od 10 do 40 godina

Kompletan, pravi skelet šarana, pažljivo pripremljen, ponovo sastavljen i montiran na osnovnu ploču. Predstavlja tipičan primer reda cipriniformes. Uzorak je posebno pogodan za proučavanje strukture koštane ribe. Sledeće tipične karakteristike koštane ribe se montiraju odvojeno:

-Kompletna škrga sa škržnim lukovima, flamentima i grabuljama
-Faringealna kost sa zubima
-Tipične cikloidne ljuske cipriniformes sa prstenovima rasta
-Torakalni pršljenovi sa neuralnim i pleuralnim lukovima

MODEL SKELET EVROPSKOG SOMA

#T300461

Težina modela: 1,5 kg
Dužina modela: 65 – 75 cm
Širina modela: 30 – 40 cm
Visina modela: 25 – 35 cm

 Evropski som (Silurus glanis)
Veličina: do 300 cm
Težina: do 60 kg
Starost: od 20 do 80 godina

Profesionalno pripremljen skelet evropskog soma pokazuje tipične karakteristike soma: izduženo telo sa velikom, širokom glavom, kao i mrene oko usta. Evropski som je najteža i najveća slatkovodna riba koja je poreklom iz Evrope.

MODEL LOBANJA KOKOŠKE

#T30070

Težina modela   : 0,09 kg
Dužina modela: pribl. 6 cm

Kokoška (Gallus gallus domesticus)
Veličina: 30 – 40 cm
Težina: od 2 do 5 kg
Starost: između 4 i 8 godina.

Preparat kostiju prave pileće lobanje. Posebno upečatljiva karakteristika lobanje su njene relativno velike očne duplje.

MODEL LOBANJA GUSKE

#T30042

Težina modela : 0,008 kg
Dužina modela: pribl. 13,5 cm

Guska (Anser anser domesticus)
Veličina: 80 – 90 cm
Težina: od 6 do 10 kg
Starost: između 10 i 20 godina.

Profesionalno pripremljena, prava lobanja odrasle domaće guske sa svim karakteristikama karakterističnim za gusku glavu. Čvrsto montiran.

MODEL LOBANJA PATKE

#T30072

Težina modela : 0,09 kg
Dužina modela: pribl. 11 cm

Patka (Anas platirhinchos domestica)
Veličina: 40 – 55 cm
Težina: od 1 do 1,5 kg
Starost: između 5 i 10 godina.

Pripremljena, prava lobanja odrasle domaće patke. Čvrsto montiran.

MODEL LOBANJA GOLUBA

#T30071

Težina modela : 0,09 kg
Dužina modela: pribl. 5,5 cm

Golub (Columba livia domestica)
Veličina: 20 – 35 cm
Težina: od 180 do 350 g
Starost: između 1 i 4 godine.

Prava, pripremljena lobanja goluba. Upadljiva karakteristika lobanje su njene relativno velike očne duplje.

MODEL LOBANJA PACOVA

#T300271

Težina modela     : 0,04kg
Dužina modela: pribl. 3,5 cm

 Pacov (Rattus rattus)
Veličina: 10 – 28 cm
Težina: od 100 do 450 g
Starost: između 1 i 3 godine.

Pripremljena prava lobanja odraslog crnog pacova.

MODEL LOBANJA ZECA

#T300191

Težina modela: 0,09 kg
Dužina modela: pribl. 10 cm

 Domaći zec (Orictolagus cuniculus var. domestica)
Veličina: 20 – 45 cm
Težina: od 1 do 4 kg
Starost: oko 10 godina.

Koštani primerak lobanje odraslog domaćeg zeca. Tipične karakteristike lobanje zeca, fine koštane lamele, jasno su vidljive.

MODEL LOBANJA MAČKE

#T300201

Težina modela     : 0,09 kg
Dužina modela    : pribl. 10 cm

 Domaća mačka (Felis catus)
Veličina: 50 – 60 cm
Težina: od 2 do 8 kg
Starost: od 10 do 18 godina.

Prava lobanja odrasle domaće mačke. Oblik lobanje može varirati u zavisnosti od rase.

MODEL LOBANJA DOMAĆEG PSA (L)

#T30021l

Težina modela: 0,644 kg
Dužina modela: 22,5 cm

Domaći pas (Canis lupus familiaris)
Veličina: 20 – 85 cm
Težina: od 1 do 70 kg
Starost: od 7 do 18 godina.

Prava lobanja odraslog domaćeg psa. Možete birati između veličina M i L.
Dužina lobanje:
Veličina M: pribl. 17,5 cm
Veličina L: pribl. 22,5 cm

MODEL LOBANJA DOMAĆEG PSA (M)

#T30021m

Težina modela     : 0,3 kg
Dužina modela     : 17,5 cm

Domaći pas (Canis lupus familiaris)
Veličina: 20 – 85 cm
Težina: od 1 do 70 kg
Starost: od 7 do 18 godina.

Prava lobanja odraslog domaćeg psa. Možete birati između veličina M i L.

Dužina lobanje:
Veličina M: pribl. 17,5 cm
Veličina L: pribl. 22,5 cm

MODEL LOBANJA DOMAĆEG PSA (replika)

#W19010

Težina modela: 0,27 kg
Dimenzije modela: 19 x 8 x 9 cm

Lobanja psa srednje veličine, izlivena iz prirode, sa donjom vilicom koja se može ukloniti. Napravljen od nelomljive plastike.

MODEL LOBANJA DOMAĆE SVINJE (ženka)

#T300161f

Težina modela     : 2,3 kg
Dužina modela     : oko 30cm

Domaća svinja (Sus scrofa domesticus)
Veličina: 120 – 180 cm
Težina : od 50 do 150 kg
Starost: od 8 do 12 godina.

Koštani primerak lobanje prave domaće svinje sa svim tipičnim karakteristikama svinjske glave. Dostupan je izbor između lobanje ženske ili muške domaće svinje. Lobanja muške svinje je kraća, ali šira od lobanje ženske životinje.

MODEL LOBANJA DOMAĆE SVINJE (mužjak)

#T300161m

Težina modela     : 2,3 kg
Dužina modela     : oko 30 cm

Domaća svinja (Sus scrofa domesticus)
Veličina: 120 – 180 cm
Težina: od 50 do 150 kg
Starost: od 8 do 12 godina.

Koštani primerak lobanje prave domaće svinje sa svim tipičnim karakteristikama svinjske glave. Dostupan je izbor između lobanje ženske ili muške domaće svinje. Lobanja muške svinje je kraća, ali šira od lobanje ženske životinje.

MODEL LOBANJE DOMAĆE OVCE (ženka)

#T300181f

Težina modela     : 2,3 kg
Dužina modela     : oko 30 cm

Domaća ovca(Ovis aries)
Veličina: 100 – 160 cm
Težina: od 50 do 100 kg
Starost: od 10 do 18 godina.

Primerak lobanje domaće ovce od pravih kostiju. Tipično za preživara je odsustvo gornjih sekutića i očnjaka i njihova zamena palatinalnom pločom. Imate izbor muške ili ženske lobanje.

MODEL LOBANJE DOMAĆE OVCE (mužjak)

#T300181m

Težina modela: 0,9 kg
Dužina modela: oko 30 cm

Domaća ovca (Ovis aries)
Veličina: 120 – 190 cm
Težina: od 50 do 150 kg
Starost: od 10 do 18 godina.

Primerak lobanje domaće ovce od pravih kostiju. Tipično za preživara je odsustvo gornjih sekutića i očnjaka i njihova zamena palatinalnom pločom. Imate izbor muške ili ženske lobanje.

MODEL POLOVINA LOBANJE KONJA

#T300172

Težina modela: 2,8 kg
Dužina modela: oko 60 cm

Konj (Ekuus ferus caballus)
Veličina : 50 – 200 cm
Težina : od 100 do 1200 kg
Starost: od 20 do 50 godina.

Uzdužni presek kroz pravu lobanju odraslog konja. Jasno je vidljiva veličina nosne kosti, nosne školjke, frontalnog sinusa i lobanjske šupljine, kao i maksilarnog sinusa i nosnih šupljina.

MODEL LOBANJA KONJA

#T300171

Težina modela: 5,138 kg
Dužina modela: oko 60 cm

Konj (Ekuus ferus caballus)
Veličina: 50 – 200 cm
Težina: od 100 do 1200 kg
Starost: od 20 do 50 godina.

Koštani primerak konjske lobanje koji se sastoji od približno 37 pojedinačnih kostiju, koje su čvrsto povezane jedna sa drugom. Svi zubi su čvrsto pričvršćeni za vilice.

MODEL SKELET KOKOŠKE

#T300021

Težina modela: 3,5 – 4,5 kg
Dužina modela: 50 – 60 cm
Širina modela  : 40 – 60 cm
Visina modela : 60 – 70 cm

Kokoška (Gallus gallus domesticus)
Veličina: 30 do 40 cm
Težina: 2 do 5 kg
Starost: od 4 do 8 godina

Naš anatomski model skeleta domaće kokoške sastoji se od prirodnih, pripremljenih kostiju, koje su čvrsto povezane jedna sa drugom radi bolje stabilnosti. Predstavlja tipičan primer ptice. Pileći skelet je odlično prikladan za anatomske studije ili uporednu anatomiju jer su čak i najmanje pileće kosti jasno vidljive. Montira se na osnovnu ploču.

MODEL SKELET GUSKE

#T300451

Težina modela : oko 5,8 kg
Dužina modela : 40 cm
Širina modela  : 22 cm
Visina modela  : 45 cm

Guska (Anser anser domesticus:
Veličina: 80 do 90 cm
Težina: 6 do 10 kg
Starost: od 10 do 20 godina.

Pripremljen, pravi skelet odrasle domaće guske. Na ovom skeletu guske vidljive su i najmanje kosti. Pogodan za uporednu anatomiju. Čvrsto montiran na osnovnu ploču.

Dimenzije: pribl. 40k22k45 cm³

MODEL SKELET PATKE

#T300351

Težina modela     : 3,5 – 4,5 kg
Dužina modela     : 45 – 60 cm
Širina modela       : 20 – 25 cm
Visina modela       : 40 – 50 cm

Patka (Anas platirhinchos domestica)
Veličina: 40 do 55 cm
Težina : 1 do 1,5 kg
Starost: od 5 do 10 godina.

Pripremljen, pravi skelet odrasle domaće patke. To je najveća i najčešća plivačka patka i predstavlja tipičan primer reda anseriformnih. Kosti su čvrsto povezane jedna sa drugom radi stabilnosti. Čvrsto montiran na osnovnu ploču.

MODEL SKELET GOLUBA

#T300071

Težina modela: 3,5 – 4,5 kg
Dužina modela: 50 – 60 cm
Širina modela: 40 – 60 cm
Visina modela: 60 – 70 cm

Golub (Columba livia domestica)
Veličina: 20 do 35 cm
Težina: 180 do 350 g
Starost: od 1 do 4 godine.

Skelet golubova koristi prave, pripremljene kosti, koje su čvrsto povezane jedna sa drugom radi stabilnosti. Posebno je pogodan za proučavanje posebnih karakteristika ptičjeg skeleta. Čvrsto montiran na osnovnu ploču.

MODEL GOLUB I SKELET GOLUBA

#T310051

Težina modela: oko 3 kg
Dimenzije modela: 35 x 25 x 25 cm

Golub (Columba livia domestica)
Veličina: 20 do 35 cm
Težina: 180 do 350 g
Starost: od 1 do 4 godine.

Preparacija kostiju skeleta goluba i, za poređenje, goluba koji je pripremljen da bude živopisan i prekriven pravim perjem. Dugotrajnost uzorka je osigurana zahvaljujući prvoklasnom pripremnom radu. U vitrini.

MODEL KRILO I PERJE GOLUBA

#T300331

Težina modela      : oko 1,4 kg
Dimenzije modela: 40 x 30 x 4 cm

Golub (Columba livia domestica)
Veličina: 20 do 35 cm
Težina: 180 do 350 g
Starost: od 1 do 4 godine

Pripremljeno, pravo golubovo krilo i perje od goluba drveća u vitrini. Karakteristike krila i perje su označeni na engleskom. Krilo je podeljeno za prikaz primarnih i sekundarnih letova. Vrste perja: perje, perje, repno perje i pokrovno perje.

Dimenzije: pribl. 40k30k4 cm³

MODEL MIŠA I SKELET MIŠA

#T310011

Težina modela          : 1 kg
Dimenzije modela     : 16 x 11 x 10 cm

Miš (Mus musculus)
Veličina: 5 do 10 cm
Težina: 20 do 30 g
Starost: od 1 do 3 godine

Kvalitetni, realistični i anatomski ispravni primerci kućnog miša i mišjeg skeleta,

koje su pripremili tehničari koji su obučeni na najvišem nivou. Samo na ovaj način je

moguće je obezbediti trajnost primeraka. U vitrini.

MODEL SKELET PACOVA

#T300111

Težina modela: 1,2 kg
Dimenzije modela: 30 x 12 x 10 cm

Pacov (Rattus rattus)
Veličina : 10 do 28 cm
Težina: 100 do 450 g
Starost: od 1 do 3 godine

Uzorak kostiju pravog skeleta pacova koji se sastoji od približno 145 pojedinačnih kostiju, čvrsto postavljenih na osnovnu ploču.

MODEL SKELET ZECA

#T300081

Težina modela          : 3 kg
Dimenzije modela     : 48 x 11 x 27 cm

Domaći zec (Orictolagus cuniculus var. domestica)
Veličina: 20 do 45 cm
Težina: 1 do 4 kg
Starost: od 1 do 4 godine

Pripremljen, pravi skelet odraslog domaćeg zeca koji se sastoji od oko 210 pojedinačnih kostiju, koje su međusobno čvrsto povezane. Predstavlja tipičan primer reda lagomorfa. Montira se na osnovnu ploču.

MODEL SKELET MAČKE

#T300281

Težina modela: od 3,6 do 4,5 kg
Dužina modela: 50 do 70 cm
Širina modela: 27 do 35 cm
Visina modela: 40 do 60 cm

Domaća mačka (Felis catus)
Veličina: 50 do 60 cm
Težina: 2 do 8 kg
Starost: od 10 do 18 godina

Pripremljen skelet prave domaće mačke koji se sastoji od više od 230 kostiju (u zavisnosti od dužine repa) postavljenih na drvenu podlogu. Možete birati između dve varijante. Kosti čvrsto postavljenog skeleta su oblikovane jedna za drugu radi bolje stabilnosti. Fleksibilno postavljen skelet je posebno pogodan za učenje i razumevanje lokomotornog sistema mačke.

MODEL SKELET MAČKE (fleksibilan)

#T300391

Težina modela: od 3,6 do 4,5 kg
Dužina modela: 50 do 70 cm
Širina modela: 27 do 35 cm
Visina modela: 40 do 60 cm

 Domaća mačka (Felis catus)
Veličina: 50 do 60 cm
Težina: 2 do 8 kg
Starost: od 10 do 18 godina

Pripremljen skelet prave domaće mačke koji se sastoji od više od 230 kostiju (u zavisnosti od dužine repa) postavljenih na drvenu podlogu. Možete birati između dve varijante. Kosti čvrsto postavljenog skeleta su oblikovane jedna za drugu radi bolje stabilnosti. Fleksibilno postavljen skelet je posebno pogodan za učenje i razumevanje lokomotornog sistema mačke.

MODEL SKELETA DOMAĆEG PSA (L)

#T300091L

Težina modela     : od 4,5 do 5,5 kg
Dužina modela     : 55 do 75 cm

Domaći pas (Canis lupus familiaris)
Veličina: 20 do 85 cm
Težina: 1 do 70 kg
Starost: od 7 do 18 godina

Skeleti domaćih pasa su pripremljeni od pravih kostiju i sastoje se od približno 280 pojedinačnih kostiju koje su ponovo sastavljene i postavljene na drvenu podlogu. Možete birati između dve varijante. Kosti čvrsto postavljenog skeleta su čvrsto pričvršćene jedna za drugu radi bolje stabilnosti. Fleksibilno postavljen skelet je posebno pogodan za učenje i razumevanje lokomotornog sistema psa. Noge psa su pokretno pričvršćene za njegov torzo. Skelet psa se isporučuje u dve veličine: M i L. Vreme isporuke za veličinu L može značajno da varira od prosečnog, u zavisnosti od dostupnosti.

MODEL SKELETA DOMAĆEG PSA (M)

#T300091M

Težina modela: od 4,5 do 5,5 kg
Dužina modela: 40 do 55 cm

Domaći pas (Canis lupus familiaris)
Veličina: 20 do 85 cm
Težina: 1 do 70 kg
Starost: od 7 do 18 godina

Skeleti domaćih pasa su pripremljeni od pravih kostiju i sastoje se od približno 280 pojedinačnih kostiju koje su ponovo sastavljene i postavljene na drvenu podlogu. Možete birati između dve varijante. Kosti čvrsto postavljenog skeleta su čvrsto pričvršćene jedna za drugu radi bolje stabilnosti. Fleksibilno postavljen skelet je posebno pogodan za učenje i razumevanje lokomotornog sistema psa. Noge psa su pokretno pričvršćene za njegov torzo. Skelet psa se isporučuje u dve veličine: M i L. Vreme isporuke za veličinu L može značajno da varira od prosečnog, u zavisnosti od dostupnosti.

MODEL SKELETA DOMAĆEG PSA (L) fleksibilan

#T300401L

Težina modela : od 4,5 do 5,5 kg
Dužina modela: 55 do 75 cm

Domaći pas (Canis lupus familiaris)
Veličina: 20 do 85 cm
Težina: 1 do 70 kg
Starost: od 7 do 18 godina

Skeleti domaćih pasa su pripremljeni od pravih kostiju i sastoje se od približno 280 pojedinačnih kostiju koje su ponovo sastavljene i postavljene na drvenu podlogu. Možete birati između dve varijante. Kosti čvrsto postavljenog skeleta su čvrsto pričvršćene jedna za drugu radi bolje stabilnosti. Fleksibilno postavljen skelet je posebno pogodan za učenje i razumevanje lokomotornog sistema psa. Noge psa su pokretno pričvršćene za njegov torzo. Skelet psa se isporučuje u dve veličine: M i L. Vreme isporuke za veličinu L može značajno da varira od prosečnog, u zavisnosti od dostupnosti.

MODEL SKELETA DOMAĆEG PSA (M) fleksibilan

#T300401M

Težina modela: od 4 do 4,5 kg
Dužina modela: 40 do 55 cm

Domaći pas (Canis lupus familiaris)
Veličina: 20 do 85 cm
Težina: 1 do 70 kg
Starost: od 7 do 18 godina

Skeleti domaćih pasa pripremljeni su od pravih kostiju i sastoje se od približno 280 pojedinačnih kostiju koje su ponovo sastavljene i postavljene na drvenu podlogu. Možete birati između dve varijante. Kosti čvrsto postavljenog skeleta su čvrsto pričvršćene jedna za drugu radi bolje stabilnosti. Fleksibilno postavljen skelet je posebno pogodan za učenje i razumevanje lokomotornog sistema psa. Noge psa su pokretno pričvršćene za njegov torzo. Skelet psa se isporučuje u dve veličine: M i L. Vreme isporuke za veličinu L može značajno da varira od prosečnog, u zavisnosti od dostupnosti.

Kontakt informacije

Copyright © Didatkis 2022 | Designed by: M-83 Izrada Sajtova